Bo och trivs på Länna Bruk

Bruket

Länna Bruk har bebyggelse från 1600-talets senare hälft fram till nutid i en välplanerad härlig miljö, en underbar omgivande natur, sjöar, åsar, skogar och odlingslandskap

Historik och Kuriosa, förr och nu

Namnet Länna Bruk antogs på 1700-talet och heter så fortfarande, ofta stavas Bruk med litet b. Länna efter orten Länna som betyder "landningsplats" och bruk efter järnhanteringen.

Huvudbyggnad, flyglar

Länna Bruks herrgård färdigställdes under 1780-talet och byggdes alltså under Wahrendorffs tid. Byggningen är i trä i två våningar med två flyglar, allt med utsikt över Mörtsjön.

Au Français Auf Deutch

Länna Bruk ¤ 645 91 Strängnäs ¤ info@lannabruk.se