Varför skall man bo på Länna Bruk?

Omgivning

Omgivning

Länna Bruk har en vacker och omväxlande byggnation ofta med vattenkontakt via Rocksta åsystem med Mörtsjön och den intilliggande Kvarndammen.
De skötta "parklandskapen" med gamla träd, åsar, betesmarker, äldre och nyare ekonomibyggnader, gamla skolan, f.d. affären, bruksgården, den välproportionerade herrgården, 1700- tals magasinen, jordkällare, gamla svin- och hönshus.
Allt blandat men satta på sina platser ger hela området en säregen prägel. Länna Bruk har bebyggelse från 1600-talets senare hälft fram till nutid i en välplanerad härlig miljö.

Natur

Natur

Länna Bruk har en underbar omgivande natur, sjöar, åsar, skogar och odlingslandskap med betade hagmarker.
Allt fyllt med vad naturen föder, tamboskap, fisk, vilt och svamp etc.Förbindelser

Länna Bruk ligger ett stenkast från riksväg 55, efter 10 min är man på motorvägen mot Stockholm och i centrala huvudstaden efter ytterliggare 50 min. Färden till Eskilstuna tar knappt 30 min och efter ytterliggare ca 30 mil är man i Göteborg, väg 55 tar man mot Norrköping och sedan vidare söderut och mot Uppsala och vidare norrut.
Tågförbindelserna från Strängnäs mot Stockholm eller Eskilstuna går varje timme.
Kommunalt går buss från 55:an ett par ggr / dag ( 4 ggr åt vardera hållet).

Centralt

Länna Bruk ligger ca 15 km från centrum av centralorten Strängnäs, en gammal kulturell stad med t.ex. domkyrka.
Här finns allt man önska sig beträffande affärer, banker, kommunalservice och vårdcentral. Bensinmack och köpcenter når man efter endast ca 10 km.

Skötsel

Skötsel

Länna Bruk arrenderas av Länna Godsförvaltning AB som handhar skötsel av egendomen.
I det ligger det att underhålla vägarna , sköta skogen, se till att åkermarken brukas, betena betas, parker, hus underhålls och renoveras och husen används på ett ändamålsenligt sätt.
Länna Godsförvaltning AB försöker göra sig så oberoende av fossila bränslen och siktar in sig på att använda förnyelsebara energikällor. Det finns ett litet eget vattenkraftverk, de flesta bostäder värms med ved från egen skog, och bergvärme installeras där det passar.
De boende kan om de önskar påta i eget grönsaksland, pyssla med egna höns, ha husdjur, nyttja egen badplats, fiska och ha egen roddbåt i Mörtsjön.

Au Français Auf Deutch

Länna Bruk ¤ 645 91 Strängnäs ¤ info@lannabruk.se