Historik

Länna bruk

Herrgård med flyglar

Länna Bruk känt sedan 1200 talet då det till hörde Vårfruberga kloster har haft flera olika namn under århundradena.
Bjuringe Byringe som anspelar på djuret bäver. Loheberg efter Heinrich Lohe den förste som anlade en smedja och startade järnhanteringen här.
Namnet Länna Bruk antogs på 1700-talet och heter så fortfarande, ofta stavas Bruk med litet b. Länna efter orten Länna som betyder "landningsplats" och bruk efter järnhanteringen.

Smedja & Bruk

  • 1257, Ägarlängden innehåller ett flertal i Sverige kända namn, först omnämnt är Vårfruberga kloster år 1257
  • 1486 är Sten Sture d.ä. omnämnd som ägare, sedan hans dotterson Gustav Vasa på 1500-talet.
  • 1642 köper handelsmannen Heinrich Lohe (se Loheskatten i Gamla Stan, Stockholm). Heinrich Lohe får tillstånd av Drottning Kristina att anlägga en smedja och börjar därefter anlägga bruket och nyttjar vattenkraften till att driva smedjorna.
  • 1694 träder familjen Wattrang till och 1782 köper Joachim Wahrendorff Loheberg. Joachim från Tyskland invandrad handelsman var en oerhört duktig och duglig affärsman och skapade sig ett större komplex av bruk med blad andra Åkers Styckebruk , Skeppsta Bruk, egendomarna Taxinge Näsby, Berga Säteri, Ånhammar Säteri och Röhl.
    Åkers Styckebruk blev sedermera navet i Wahrendorffarnas egendomar. Tre generationer von Wahrendorff, de blev sedermera adlade och baroner, drev Länna Bruk och dess järnhantering.
    I mitten av 1800-talet lades dock smedjeverksamheten ner på Länna.
  • 1861, sedan Martin von Wahrendorff dör barnlös har familjen von Stockenström varit delägare eller ägare i obruten tid förutom perioden 1899 - 1911 då Augusta född Hägerflycht, gift 1) Ludvig Berg, 2) Statsminister Greve Arvid Posse och 3) Ministern Sir Audrey Gosling var ensam ägare. När Lady Augusta Gosling dör 1911 ärver J Nybleus och B von Stockenström gemensamt det nybildade fidekommiset "Åker -Länna".
  • Sedan 1929 ägs Länna Bruk av familjen von Stockenström och nuvarande ägare är fjärden generationen.

Herrgård & Flyglar

Herrgård med flyglar

Länna Bruks herrgård färdigställdes under 1780-talet och byggdes alltså under Wahrendorffs tid. Byggningen är i trä i två våningar med två flyglar, allt med utsikt över Mörtsjön. Den äldre huvudbyggnaden (1650- tal) låg ca 500 om norr den nuvarande och i anslutning till bruksverksamheten.

Nutid

Länna Bruks består av skog ca 2250 ha, åker och beten ca 550 ha, den totala arealen är ca 3300 ha allt inom Strängnäs kommun och Länna socken, ett trettiotal hyresgäster bebor de olika husen.

Au Français Auf Deutch

Länna Bruk ¤ 645 91 Strängnäs ¤ info@lannabruk.se